Euroclas
EFRR

Tytuł projektu:

Wdrożenie produkcji innowacyjnych pokryć elewacyjnych z surowców naturalnych.

Nr projektu:

WND-RPSL.03.02.00-24-00BD/17

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy umożliwiający ekspansję na rynki ogólnopolski i eksportowe. Cel zostanie osiągnięty dzięki inwestycji w środki trwałe umożliwiające produkcję innowacyjnego produktu - deski elewacyjnej o unikalnych parametrach użytkowych.

Wartość projektu: 2 490 420

Dofinansowanie z UE: 1 121 689