Euroclas
Klauzula informacyjna

Euroclas Sp. z o.o. w Czyżowicach poniżej podaje kilka informacji, które jest zobowiązane przekazać Pani/Panu na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


 1. Administratorem Daych Osobowych Pani/Pana jest:
   Euroclas Sp. z o.o.
   ul. Nowa 28a Czyżowice
   nr kontaktowy: 601 866 498
   e-mail: euroclas@euroclas.com.pl

 2. Zakres przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych to: imię i nazwisko, dane adresowe, numer kontaktowy, adres e-mail.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia i zakończenia transakcji.

 4. Firma Euroclas nikomu nie przekaże Pani/Pana danych osobowych.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego
   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ordynacji podatkowej.

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych a w szczególności: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i  organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 9. W odniesieniu do Pani/Pana danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji(profilowanie)