Euroclas
ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA RYNKU

Czyżowice, 10.01.2017

Dane Zamawiającego:

  FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "EUROCLAS" KRZYSZTOF KUCZA
  ul. Nowa 28 A /
  44352 Czyżowice
  NIP: 6471588645

Nazwa i tryb zamówienia:

  Zamówienie na oprogramowania w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.2. Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” realizowane jest w trybie rozeznania rynku dla zamówień o wartości poniżej 50.000 zł netto

Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie do projektowania konstrukcji drewnianych w tym deski elewacyjnej – jedna licencja - spełniające następujące warunki:
   - oprogramowanie typu CAD/CAM dedykowane dla branży drzewnej (system projektowania dla konstrukcji drewnianych)
   - tworzenie bryły i konstrukcji budynku - automatyczne generowanie poszczególnych elementów konstrukcji oraz poszycia wraz ze wszelkimi niezbędnymi obróbkami
   - automatyczne zestawienia materiałowe i przedmiary powierzchni
   - ilości elementów i niezbędnych obróbek na materiale
   - przygotowanie dokumentacji warsztatowej oraz montażowej
   - wizualizacja konstrukcji w grafice trójwymiarowej
   - możliwość wprowadzenia dowolnych profili desek elewacyjnych do bazy danych
   - możliwość optymalizacji wprowadzonych elementów - rozkrój elementów o dowolnych przekroju
   - brak kosztów za aktualizację oprogramowania przez okres 3 lat od wdrożenia programu
   dostępność oprogramowania w języku polskim

CPV:

  48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Planowany termin zakupu:

  Nie później niż 3 miesiące od dokonania wyboru dostawcy (I/II kwartał 2017 r.)

Forma i termin składania ofert:

  Oferty cenowe prosimy składać w formie elektronicznej na dres euroclas@euroclas.com.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby firmy w terminie nie późniejszym niż 10.02.2017 godzina 23:59 Liczy się data wpływu oferty do firmy.

Pozostałe informacje:

  2. Niniejsze zapytanie może zostać unieważnione w dowolnym momencie – bez podania przyczyny